CHUYỆN CỬA THIỀN Minh Ðức – Triều Tâm Ảnh

Chuyện Rắn Nhái   Bên hông chùa có cây măng-cụt, cành lá sum suê, là bóng mát cho mọi người suốt mùa hạ. Hôm nọ, Bất Ác đang ngồi học dưới gốc cây, chợt nghe tiếng nhái kêu đầy thảm não ở trên cành; nhìn lên, chú thấy một con rắn màu đốm khoang to lớn vừa chụp được con […]

Read more

Chuyện con muỗi

Thưở xưa, khi vua Bramadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sống bằng nghề đi buôn. Lúc bấy giờ, trong một làng biên địa của nước Kàsi, nhiều người thợ mộc sống tại đấy. Có một thợ mộc sói đầu đang đẽo một thân cây. Một con muỗi đậu trên đầu của người ấy, cái đầu sáng chói như một cái […]

Read more
Ý nghĩa lễ hội rằm tháng Giêng

Tu nhà

“Tu đâu cho bằng tu nhà” là câu nói nhấn mạnh tính thực tiễn của chữ “tu”trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam. Tu là sống, là thể hiện, là ứng dụng đạo lý vào cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. Tu thì ở đâu cũng tu được, miễn là có lòng muốn tu. […]

Read more

Ba điều nên biết khi làm phước

Truyện ông trưởng giả Cấp cô độc trong Pháp cú Kinh, đoạn Pàpavagga (Phẩm ác) nói về quả báo thù thắng của tâm bố thí trong sạch: Một hôm ông Cấp cô độc đến thăm Đức Phật. Bậc Đạo Sư biết ông đã khánh kiệt bèn hỏi: Này gia chủ, hôm nay tại nhà ông còn có vật gì để […]

Read more

Yêu thương

Tình yêu đích thực là vô điều kiện, là cho đi mà không mong cầu đáp trả. Thậm chí khái niệm cho và nhận không tồn tại, chỉ còn sự tương giao một cách trọn vẹn và vô ngã. Tình yêu nam nữ phổ biến hiện nay chỉ là sự trao đổi, mà hàng hóa chính là cảm xúc và […]

Read more

Hạnh phúc

Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: Tôi muốn hạnh phúc. Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: Tôi. Nhà sư bảo: ” Hãy bỏ cái tôi đi “. Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ Muốn và bảo: ” Hãy bỏ tham muốn đi ! Và bây […]

Read more