dung hoi tai sao

Đừng hỏi tại sao (tiếp theo)? (Nghiệp và Quả của Nghiệp)

  https://suttacentral.net/an3.100/vi/minh_chau Trích dẫn kinh Hạt Muối (Kinh Tăng Chi): (1) Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy”. Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ […]

Read more
khi hieu duoc tai sao

Khi hiểu được tại sao? (Nghiệp và Quả của nghiệp)

1/ Tại sao đại đệ tử La Hầu La lại nhập Niết bàn khi tuổi trẻ và mất trước Đức Phật? 2/ Tại sao hai đại đệ tử là Xá Lợi Phất (trí tuệ đệ nhất) và Mục Kiền Liên (thần thông đệ nhất) nhập Niết bàn trước Đức Phật? 3/ Tại sao mẹ của Bồ tát Tất Đạt Đa […]

Read more

Đừng hỏi tại sao? (Nghiệp và Quả của nghiệp)

Để tìm hiểu về 8 “nạn” hay Phật lực thì có thể thấy trong kinh điển nhưng để trả lời câu hỏi “Tại sao?” thì không thể trả lời được. Đức Phật nói rằng: ” Quả dị thục của Nghiệp là không thể nghĩ được (bất khả tư nghì) đối với phàm phu. Vì thấy sự nguy hiểm của Nghiệp […]

Read more
cuc ac va cuc thien

Cực ác và cực thiện

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Bấm Để Nghe Đọc”] Trong tất cả 4 loài chúng sinh trong 31 cõi trong tam giới, thì con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này mà chúng ta đang sống có nhiều điểm đặc biệt mà các chúng sinh trong cõi khác không có như cõi người chúng ta. Những điểm đặc biệt ấy là […]

Read more
1 2