images1

Hạnh tuỳ hỷ

Tùy hỷ là vui với niềm vui của người khác. Khi thấy người khác thành công hay làm được việc gì đó mang tại tiếng tăm, lợi lộc, được nhiều người ngợi khen, biết đến; ta chung vui thật sự với niềm vui đó của họ. Sỡ dĩ Đức Phật nói người tùy hỷ với người bố thí, cả hai […]

Read more
image thumb1383903549

Chiến thắng ấy không tốt

Chuyện tiền thân Kuddala kể lại câu chuyện về một Trưởng lão có tên thời trẻ là Cittahatta Sariputta. Một hôm, sau khi cày xong thửa ruộng, chàng thanh niên Cittahatta Sariputta ghé vào tinh xá và nhận được các món ăn thượng vị béo và ngọt từ bát của một vị Trưởng lão. Anh suy nghĩ: “Mình ngày đêm […]

Read more
0tulip

Khổ, vui trong đời sống ngũ dục

Minh Hạnh Đức Ngũ dục lạc là năm đối tượng con người thường tiếp xúc được Đức Phật đề cập đến rất nhiều trong kinh điển. Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử phải có thái độ thận trọng đối với ngũ dục, Ngài không khuyến khích truy cầu ngũ dục, hưởng thụ ngũ dục, cũng không khuyến khích […]

Read more
vipassana meditation

Vượt qua buồn ngủ trong khi hành thiền

Pa Auk Tawya Sayadaw Con ăn nhiều và ngủ cũng nhiều. Nhưng tại sao khi hành thiền con vẫn càm thấy buồn ngủ và cảm thấy đói bụng vào ban đêm? Trả lời: Buồn ngủ xảy ra do các nguyên nhân khác nhau, có khi thuộc về thân, có khi thuộc về tâm. Đối với các nguyên nhân thuộc về […]

Read more
1 2