Chiến thắng ấy không tốt

Chuyện tiền thân Kuddala kể lại câu chuyện về một Trưởng lão có tên thời trẻ là Cittahatta Sariputta. Một hôm, sau khi cày xong thửa ruộng, chàng thanh niên Cittahatta Sariputta ghé vào tinh xá và nhận được các món ăn thượng vị béo và ngọt từ bát của một vị Trưởng lão. Anh suy nghĩ: “Mình ngày đêm […]

Read more

Khổ, vui trong đời sống ngũ dục

Minh Hạnh Đức Ngũ dục lạc là năm đối tượng con người thường tiếp xúc được Đức Phật đề cập đến rất nhiều trong kinh điển. Đức Phật thường nhắc nhở các đệ tử phải có thái độ thận trọng đối với ngũ dục, Ngài không khuyến khích truy cầu ngũ dục, hưởng thụ ngũ dục, cũng không khuyến khích […]

Read more

Vượt qua buồn ngủ trong khi hành thiền

Pa Auk Tawya Sayadaw Con ăn nhiều và ngủ cũng nhiều. Nhưng tại sao khi hành thiền con vẫn càm thấy buồn ngủ và cảm thấy đói bụng vào ban đêm? Trả lời: Buồn ngủ xảy ra do các nguyên nhân khác nhau, có khi thuộc về thân, có khi thuộc về tâm. Đối với các nguyên nhân thuộc về […]

Read more

Chùa Nam Tông Khmer đầu tiên ở Hà Nội: Những bước hoàn thiện cuối cùng

Chùa Khmer ở Hà Nội: Những bước hoàn thiện cuối cùng (LV) – Quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đang “nước rút” hoàn thiện đảm bảo tiến độ khánh thành vào ngày 23/11, trong khuôn khổ Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc […]

Read more
1 2