20130927 141625

Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta)

Cuộc Ðời Ðức Xá Lợi Phất (Sàrìputta) Soạn Giả: Nyanaponika Thera Dịch Giả: Nguyễn Ðiều (1966) Nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-xaloiphat/xaloiphat-01.htm -ooOoo- “Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa”. Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành, không còn luân hồi trong tam giới nữa. -ooOoo- Lời Nói Ðầu Trong tủ sách Phật giáo, chúng ta hằng […]

Read more
1 2