Bồ Tát Tái Sinh_”Buddha Boy” in Nepal_Dharma Sangha

Đọc thêm ở đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ram_Bahadur_Bomjon

 

Visits: 1906