image1 22

Bị gạt rồi

image1 22

BỊ GẠT RỒI!

Ngài Mã Tổ nghe nói một vị sư ngộ đạo liền sai đệ tử mang một bức thư sang cho vị này. Trong thư chỉ vẽ một vòng tròn. Khi vị sư mở thư ra xem liền lấy bút chấm vào trong vòng tròn một điểm. Sau đó vị đệ tử về kể lại câu chuyện với thiền sư Huệ Trung. Huệ Trung nói vị sư bị ngài Mã Tổ gạt rồi.

LỜI BÌNH (Thấy Biết):

Bài test của ngài Mã Tổ với vị sư “ngộ đạo” xem mức độ vọng tưởng đến đâu. Nếu “trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe” thì đó là thiền, là sự tỉnh thức trong phút giây hiện tại. Nhưng tâm trí luôn làm việc theo thói quen của nó, theo kinh nghiệm hay chính là vọng tưởng của nó với tên gọi là “suy luận, tư duy, phân tích…”. Tâm trí đã làm hại vị sư này không thể thi qua bài test. Tâm trí luôn có xu hướng “phản ứng” lại với như gì nó thấy biết xung quanh. Thiền là để dạy chúng ta trở thành người quan sát chứ không phải là kẻ phản ứng hay tạo tác.