BÀI HỌC ĐÁNG HỌC NHẤT

BÀI HỌC ĐÁNG HỌC NHẤT

Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại hai con người. Con người của tư tưởng hay lý trí của nghiệp, và con người của thực tại hay của chánh niệm. Con người của tư tưởng thì luôn phán xét, đánh giá, suy tư bất cứ cảnh nào xảy đến với nó qua 6 giác quan. Con người của chánh niệm thì luôn không phán xét hay không suy tư theo tư tưởng, kinh nghiệm đã tích lũy như một bản ngã hay cái tôi. Vì thế mỗi khi bản thân hay người khác chia sẻ một niềm vui, một câu hỏi, một câu trả lời, một bài pháp, vv…. để tránh cách phiền não lọt vào, chúng ta nên tác ý đến 10 phước thiện cho việc đó. Ví dụ như khi chia sẻ một công đức hành thiền, tam quy, hùn phước, vv… với nhóm hay với người khác hay nhận từ người khác. Chúng ta tác ý đây là bố thí pháp, đây là chia phước, đây là tùy hỷ cho cả người chia sẻ và người đón nhận, người xem hay người nghe. Làm như vậy, chúng ta cũng đã có những công đức được tích lũy ngay trong hiện tại, và cũng là thực hành giáo pháp ngay trong hiện tại để không có phiền não nào lọt vào. Phiền não nhiều hay ít, còn hay mất, không phải do người khác, không phải do cảnh bên ngoài mà do chính chúng ta tác ý đúng hay sai qua việc đón nhận cảnh qua 6 giác quan mà thôi. Không cần phải học đạo, trong đời chúng ta đều biết câu này: “Thái độ hơn trình độ”. Câu này nói lên sự tác ý đúng khi tiếp nhận cảnh hay thông tin trong cuộc sống. Mà không có cách tiếp nhận thông tin hay cảnh nào tốt hơn bằng chánh niệm, và nếu tiếp nhận bằng tư tưởng thì tác ý lái cảnh đến 10 phước thiện. Trường thiền lớn nhất chính là trường đời. Bài học đánh học nhất chính là khoảnh khắc hiện tại.

*Ghi chú: (Tinh tấn + Tỉnh giác + Chánh niệm) = (Mở lòng + Hiện diện + Không phán xét + Chú tâm + Ghi nhận)

Tuniemxu.org

Visits: 768