vườn Phật

Chồn Cưới Công Chúa

Một thuở nọ tại vườn Trúc-Lâm thuộc thành Vương-Xá, ta từng nghe đức Phật nói như vầy: “Thuở xa xưa vào một kiếp nọ, có vị đạo sĩ lánh mình ẩn tu trong hang động, ngày ngày sống với núi rừng cỏ cây, vui với chim hót suối reo, đêm đêm chuyên tâm thiền tọa tụng kinh âm thanh lảnh […]

Read more

Thiền Quán và Bốn Sự Thật Cao Diệu

Thiền Sư Mahasi Sayadaw Bình Anson lược dịch (Sau đây là một bài pháp ngắn của ngài Thiền Sư giảng tại Nepal năm 1980) -oOo- Chân lý mà chúng ta phải thực chứng là chân lý có liên quan đến Tứ Diệu Ðế, Bốn Sự Thật Cao Diệu. Ðó là: (1) Sự Thật về Khổ (Khổ đế), (2) Sự Thật […]

Read more
lòng tự tại

Thực tập thiền quán trong ba phút

Bây giờ, Sư sẽ hướng dẫn quí vị để thử thực hành Thiền Quán Vipassana trong vài ba phút. Thiền Quán là pháp hành ghi nhận sự phát khởi và diệt tận của các hiện tượng tâm-vật-lý để giúp chúng ta nhận thức rõ bản chất thật sự của chúng. Mỗi khi ta nhìn, nghe, nếm, ngửi, chạm xúc hoặc […]

Read more

CHUYỆN CỬA THIỀN Minh Ðức – Triều Tâm Ảnh

Chuyện Rắn Nhái   Bên hông chùa có cây măng-cụt, cành lá sum suê, là bóng mát cho mọi người suốt mùa hạ. Hôm nọ, Bất Ác đang ngồi học dưới gốc cây, chợt nghe tiếng nhái kêu đầy thảm não ở trên cành; nhìn lên, chú thấy một con rắn màu đốm khoang to lớn vừa chụp được con […]

Read more

Chú giải Kinh Chánh Tri Kiến

GIẢI VỀ CHÁNH TRI KIẾN Sammādiṭṭhi nghĩa là tri kiến chơn chánh, tri kiến đúng đắn, tri kiến cao quí. Chánh tri kiến có hai là: Chánh tri kiến hiệp thế và Chánh tri kiến siêu thế. Trong hai loại Chánh tri kiến ấy, kammassakatāñāṇa là trí hiểu biết mỗi chúng sanh có nghiệp riêng và saccānulomikañāṇa là trí thuận […]

Read more

Tu thân giữa chốn thị trường

Chuyện xưa rồi mà vẫn như mới ngày nay: “Cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh”. Cơ chế thị trường tạo cơ hội cho nhiều người nhanh chóng giàu lên nhưng đồng thời nó cũng mở lối khiến cho nhiều người dễ sa ngã. Tiền bạc nhiều lên đánh dấu sự phát triển […]

Read more

Tài sản là phương tiện đưa đến hạnh phúc

Vị thế của con người trong xã hội thường được đánh giá qua những của cải vật chất mà người đó đã tích luỹ được trong đời. Trong thời xưa cũng như thời nay, con người thường có quan niệm rằng tích luỹ của cải vật chất là mục tiêu đầu tiên và cuối cùng của họ. Nhưng các triết […]

Read more

Chuyện con muỗi

Thưở xưa, khi vua Bramadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sống bằng nghề đi buôn. Lúc bấy giờ, trong một làng biên địa của nước Kàsi, nhiều người thợ mộc sống tại đấy. Có một thợ mộc sói đầu đang đẽo một thân cây. Một con muỗi đậu trên đầu của người ấy, cái đầu sáng chói như một cái […]

Read more
1 2 3 4 11